Uitvoering

In eerste instantie zal een inventarisatie moeten worden gedaan om te kijken wat u wil met uw website, zoals een naam, foto’s die u wil tonen, tekst om te publiceren en de kleuren die u wil gebruiken.
Als dit is gedaan kan er worden gekeken of de naam geregistreerd kan worden bij een hostingbedrijf, zodat u te vinden ben op het internet. Ik kan dit voor u regelen.

Als bovenstaande is geregeld kan er gestart worden met het maken van de website. Zodra de eerste opzet gereed is kan gekeken worden of de lay-out is zoals bedoeld. Natuurlijk kunnen dan wijzigingen worden aangebracht. Als de lay-out goed gekeurd is, kunnen de tekst en de eventuele foto’s geplaatst worden. Is alles geworden zoals bedoeld maak ik een password aan zodat er ingelogd kan worden door de eigenaar om zelf ook dingen te kunnen wijzigen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit niet iets is om veen tussen door te doen.
Natuurlijk blijf ik de site monitoren en eventueel benodigde updates uitvoeren.